NASZA OFERTA

Oferujemy kompleksowe prace ziemne z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

ROZBIÓRKI, WYBURZENIA

ROZBIÓRKI, WYBURZENIA

 • rozbiórki większych obiektów (budynki mieszkalne, hale)
 • rozbiórki mniejszych obiektów (garaże, pomieszczenia gospodarcze)
 • rozbiórki infrastruktury drogowej, nawierzchni parkingów, dróg
 • kucie nawierzchni betonowych, asfaltowych, elementów żelbetowych
 • usuwanie ław fundamentowych
 • prace młotem wyburzeniowym
PRACE ZIEMNE, WYKOPY

PRACE ZIEMNE, WYKOPY

 • wykopy pod fundamenty, obiekty budowlane, hale magazynowe
 • wykopy pod sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną

 • wykopy pod ogrodzenia, stawy, stawy rybne, baseny,  oczka wodne

 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie ścieków

 • korytowanie pod parkingi, drogi hale, chodniki, inne

 • wymiana gruntu, utwardzanie nawierzchni, zagęszczanie

MELIORACJE

MELIORACJE

 • umacnianie skarp

 • rowy melioracyjne i ich czyszczenie

 • osuszanie terenu, udrażnianie kanałów wodnych
 • kopanie stawów
 • wykopy pod rury
 • budowle melioracyjne (mnichy, jazy, groble, zastawki)
TERENY ZIELONE

TERENY ZIELONE

 • niwelacja terenu
 • plantowanie terenu
 • wyrywanie korzeni drzew
 • karczowanie
 • wycinka drzew wraz z ich wywozem
 • stawy, stawy rybne
TRANSPORT

TRANSPORT

 • załadunek i rozładunek materiałów sypkich
 • transport lawetą niskopodwoziową
PRACE SEZONOWE

PRACE SEZONOWE

 • odśnieżanie śniegu z parkingów, osiedli, dróg itp.
 • wywóz śniegu
 • wycinka drzew
szamba ekologiczne

SZAMBA EKOLOGICZNE

 • przydomowe szamba ekologiczne
kamień cięty

KAMIEŃ CIĘTY

 • płyty kamienne cięte z głazów narzutowych