Szczegóły realizacji

Opis realizacji

Celem naszej pracy było przywrócenie właściwych stosunków wodnych na terenie i w otoczeniu rezerwatu „Rabinówka” poprzez budowę urządzeń hydrotechnicznych.
Nasza praca polegała na budowie jazu typu J.3- 1,2 z zamknięciem zasuwowym dwudzielnym JZD.-1,6 z adaptacją do jazu JZD.3-1,2.

październik – listopad 2013r Gródek