Szczegóły realizacji

  • Data

    24 października 2014

  • Lokalizacja

    Białowieża, Polska

  • Kategoria:

Opis realizacji

Praca nasza polegała na remoncie obiektu turystycznego „Filipówka” oraz budowie wieży widokowej na uroczysku Kosy Most.

Część I: Remont obiektu turystycznego „Filipówka” obejmował rozbiórkę istniejących wiat oraz budowę nowych budowli: wiaty turystycznej, wiaty gospodarczej do składowania drewna, wydzielonego miejsca na ognisko oraz ogrodzenia terenu od strony drogi na odcinku ok. 70 mb

Część II: Budowa wieży widokowej na uroczysku Kosy Most.Praca obejmowała budowę wieży widokowej wraz z wykonaniem utwardzenia terenu w obrysie projektowanej wieży z tłucznia lub żwiru płukanego oraz rozbiórkę istniejących stóp fundamentowych.

październik – grudzień 2014r Białowieża