Szczegóły realizacji

Opis realizacji

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowści Miechy gm. Miłki.

Prace polegały na kształtowaniu wierzchowiny składowiska ze zrgomadzonych odpadów przy pomocy specjalistycznego sprzętu budowlanego a następnie utworzeniu warstw gruntu słaboprzepuszczlnego oraz warstwy biologicznej.
Na końcowym etapie prac instalowaliśmy urządzenia do prowadzenia monitoringu składowiska: studnie odgazowania oraz piezometry.